JOBO ST50 PreCombi

JOBO ST50 Bambi kan uppgraderas till Combi. PreCombi versionen är förberedd för eftermonteringen med ventiler för både rullmatning och öppna och stäng rullar.

Läs mer

* Fälldiameter rekommenderat, max 30 cm
* Ren kvistning 25-2 cm
* Steg 50 cm
* Vikt 225 kg
* Förberedd med ventiler för rullmatning (rullar ingår ej)