JOBO SR75 COMBI

Mycket stark stegskördare som också kan ha rullar. Rullarna fungerar ensamma eller tillsammans med stegmatningen så att styrkan kommer från steget och hastigheten från rullarna. I basutförandet (JOBO SR75 Jumbo) levereras utan rullar vilka kan eftermonteras.

Läs mer

* Fälldiameter rekommenderat, max 40 cm
* Ren kvistning 35-3 cm
* Steg 75 cm
* Rullmatning
* Vikt 420 kg