JOBO ST50 Combi

Stegmataren har utrustats med rullor vilka kan köras antingen som enbart rullor eller i kombination med stegmatningen. Det kombinerar kraften i steget och hastigheten med rullor.

Läs mer

* Fälldiameter rekommenderat, max 30 cm
* Ren kvistning 25-2 cm
* Steg 50 cm
* Rullmatning 2 m/sek, 80 l/min
* Vikt 295 kg