Pannor - Hargassner

Hargassner flis-, ved- och pelletspannor tillhör de absolut effektivaste och driftsäkraste i branschen och har vunnit flertalet stora inno- vations- och miljöpriser genom åren.

Sedan 2013 har vi sålt och installerat Hargassner i Småland och delar av Östergötalad. En intressant och lärorik resa och när vi kom in med den nya modellen ECO-HK 2014 satte försäljningen fart. Vi har idag installerat många pannor i olika effektklasser.

Vi erbjuder hela Hargassner sortiment. Välkommen att kontakta oss redan idag.